KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
DATE_FORMAT_LC2

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO LÊ BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 64/KH.CM-MGLB                                      Phường Lê Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2012

 


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Năm học: 2012 – 2013

 

 


- Căn cứ vào hưỡng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của ngành GD Quận  Cái răng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế  của trường Mẫu Giáo Lê Bình, kế hoạch chuyên môn của trường năm học 2012 – 2013 như sau.

 

I/.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trường Mẫu Giáo Lê Bình Thuộc khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình Quận Cái Răng, TPCT. Đường giao thông hẹp nên việc đưa đón trẻ gặp nhiều khó khăn, đa số người dân sống bằng nghề buôn bán nhỏ, còn lại là công chức.

1/. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ban nghành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, các cấp lãnh đạo.

- Giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, văn hóa.

- Số trẻ đúng độ tuổi đến trường, giáo viên nhiệt tình trong công tác.

2/. Hạn chế:

- Việc thực hiện tổ chức hoạt động theo chương trình mới, 1 số GV mới ra trường chưa nắm bắt kịp thời

II/ NHIỆM VỤ- MỤC TIÊU- TRỌNG TÂM:

1/ Tiếp thục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “ Hai không” cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo”; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Thực hiện chỉ thị số 06/CT – TW của bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

- Thực hiện chỉ thị 33/2006/CT- TTG của Thủ Tướng chính phủ V/v chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích và cuộc vận động 2 không của ngành.

- Thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN theo thông tư liên tịch số 71, ngăn chặn và xử lí kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Đẩy mạnh ƯDCNTT trong quản lý và giảng dạy .

- Thực hiện tốt chủ đè năm học: “ Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GD”.

*Biện pháp:

- Mỗi giáo viên đăng ký tham gia các cuộc vận động đã triển khai trong cuộc họp công chức vien chức.

- Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng CSGD trẻ thông qua việc đổi mới hình thức hoạt động cho trẻ , tiến tới việc đổi mới nội dung chương trình và phương pháp CSGD trẻ trong những năm tiếp theo.

- Nâng cao chất lượng thực hiện các chuyên đề giáo dục an toàn giao thông bằng nhiều hình thức duy trì kết quả giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục bảo vệ môi trường.

- Duy trì thực hiện các chuyên đề VH – CV, toán, tạo hình, VĐCB….

2/ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực:

- Trường học đảm bảo có đủ nhà vệ sinh cho trẻ :

- Nhà vệ sinh phải sạch, an toàn, không trơn, không mùi hôi, đủ nước, xà phòng cho trẻ xử dụng.

- Dạy học có hiệu quả, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với lứa tuổi

- Phát huy tính tích cực cho trẻ học tập, vui chơi, hoạt động ở mọi lúc mọi nơi.

- Trẻ được tham gia tất cả các hoạt động theo khả năng, ngôn ngữ, mà trẻ biết trẻ nghe.

- Trẻ được chơi các trò chơi dân gian, nghe hát các bài hát, các bài dân ca có trong chương trình, ngoài chương trinh do giáo viên sưu tầm.

- Trẻ được hoạt động ngòai trời và thực hiện: “ Học mà chơi, chơi mà học” giúp trẻ tự tin, thoải mái trong học tập.

- Tạo không khí thân thiện, gần gũi, đối xử công bằng với trẻ, tạo cảm giác an toàn khi trẻ ở trường mầm non.

3/ Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.an toàn:

- Trồng cây xanh, hoa kiểng, vườn rau cho trẻ

- GD trẻ biết chăm sóc cây và biết lợi ích của cây xanh

- Vận động phụ huynh hổ trợ cây xanh, hoa kiểng, cho lớp, giúp nhà trường có màu xanh, sạch, đẹp.

4/ Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho học sinh:

- Qua các trò chơi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất lành mạnh, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử.

- Tổ chức phù hợp từng lứa tuổi để trẻ dễ tiếp thu và phát huy tính tích cực của trẻ trong trò chơi.

* Biện pháp:

- Giáo viên làm nhiều đồ dùng dạy học, sưu tầm nhiều bài thơ, bài hát, trò chơi để dạy trẻ.

- Vận động phụ huỳnh cùng tham gia các hội thi cùng trẻ do trường, PGD trổ chức.

- Thực hiện chuyên dề vệ sinh để GD trẻ, trẻ biết dùng xà phòng để rửa tay khi đi vê sinh.

- Trang bị đủ đồ dùng cho trẻ hoạt động.

- GD trẻ không bẻ cành non, bảo vệ và chăm sóc cây trong sân trường.

- Tuyên truyền GV, phụ huynh cùng nhau bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, xử lý rác mỗi ngày, khai thông cống rãnh, phòng các loại bệnh cho trẻ.

- Thường xuyên tổ chức cho trẻ hát, đọc thơ, ca dao, đồng dao, câu đố có trong chương trình và ngoài chương trình.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1/ Duy trì và phát triển số lượng:

Trẻ trong địa bàn (4 khu vực): 481/ 227 nữ

Trong đó:

- Trẻ từ 0 - 2 tuổi: 142 / 65 nữ

- Trẻ 3 - 5 tuổi: 339 /162 nữ

- Trẻ 5 tuổi: 127 / 56 nữ

2/ Chỉ tiêu được giao:

Tổng số lớp trong năm học 2012 – 2013 : 8 lớp

- Nhà trẻ: 10 trẻ

- Mầm: 2 lớp

- Chồi : 2 Lớp

- Lá: 3 Lớp

- Mẫu giáo: 190 trẻ

- Nhà trẻ :  10 trẻ

Chỉ tiêu huy động cần đạt so với trẻ trong địa bàn:

- Nhà trẻ: 14%

- Mẫu giáo: 80%

- MG 5 tuổi: 127/127 – Tỷ lệ 100 %

- Duy trì đến cuối năm là 97 %

* Biện pháp:

- Chuẩn bị phòng lớp ngay từ đầu năm

- Thực hiện tốt tuyên truyền đến phụ huynh về CSGD trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện.

- Thường xuyên động viên giáo viên nhắc nhỡ các cháu đi học chuyên cần.

- Xây dựng môi trường phong phú đa dang, thẩm mỹ để gây sự chú ý cho trẻ

- Điều tra trẻ trong địa bàn, tuyên truyền cho phụ huynh hiểu tầm quan trọng của việc cho trẻ học mẫu giáo.

3/ Cơ sở vật chất:

- Tiếp tục trang bị các phương tiện phục vụ cho lớp các bảng biểu, kệ giá, đồ dùng đồ chơi.

- Xây dựng môi trường chữ viết trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động.

- Làm các bảng tuyên truyền gây sự chú ý của phu huynh và học sinh.

IV/ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1/ Chăm sóc trẻ

a/ Nội dung:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung GD và phát triển các lĩnh vực theo chương trình GDMN mới theo từng độ tuổi

- Tiếp tục duy trì công tác vệ sinh, phòng chóng bệnh tật cho trẻ đúng qui chế, duy trì việc chăm sóc răng miệng  cho trẻ.

- Giáo viên được tập huấn chuyên đề phòng chóng tai nạn và thương tích cho trẻ.

- Tiếp tục duy trì kết quả đạt được thực hiện chuyên đề “ Năng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm”, vệ sinh môi trường, vệ sinh trẻ, vệ sinh cô .

- Đảm bảo trong năm học không để xẩy ra tay nạn thương tích trong trường Mầm Non.

b/ Chỉ tiêu:

- Đảm bảo 100 % trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần / năm

- Đảm bảo trẻ được cân đo hàng tháng và theo dõi biễu đồ tăng trưởng

- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 1 – 2 %

- 100 % trẻ có đủ nước sạch để sử dụng

- 100 % trẻ có biểu đồ tăng trưởng.

- GD dinh dưỡng cho trẻ ở từng khối lớp.

c/ Biện pháp:

- Tổ chức cân đo cho trẻ ngày 5  tây hàng tháng

- Nhắc nhở GV chú ý việc đón và trả cháu, giao trẻ  tận tay phụ huynh

- Liên hệ trung tâm y tế Quận khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần / năm

- Tiếp tục XD kế hoạch thực hiện chuyên đề VSAT thực phẩm.

- Tổ chức các thao tác VS của cháu ở các khối lớp, rửa tay bằng xà phòng

- Tổ chức bé TLNT ở 2 khối lớp cialis prix chồi chơi lô tô ( Đối với lớp lá cho trẻ thực hành trên vật liệu thật 1 tháng / lần ).

2/ Nâng cao giáo dục Mầm Non:

a/ Nội dung:

- Thực hiện chương trình GDMN mới ở các độ tuổi theo chương trình của Bộ GD qui định.

- Thực hiện các lĩnh vực theo từng độ tuổi: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, phát triển tình cảm xẫ hội, phát triểm thẩm mỹ.

- Tăng cường các công tác tuyên truyền đến phụ huynh, việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, không dạy trẻ trước chương trình lớp 1.

- Triển khai ƯDCNTT trong soạn giảng và thực hiện chương trình kidsmart vào trong các hoạt động.

- Khai thác tìm tài liệu trong sách, Intenet, để nâng cao tay nghề trong việc giảng day

- Tổ chức XD môi trường trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động.

- Tuyên truyền kiến thức ATGT đến từng phụ huynh

- Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, tích cực hóa hoạt động của trẻ để phát triển toàn diện cho trẻ.

- Tổ chức làm ĐDĐC phục vụ cho các hoạt động giảng dạy.

- Tổ chức thi vẽ tranh cấp trường, Quận.

- Hội thi tiếng hát tuổi thần tiên cấp trường, cấp Quận

- Hội thi GV giỏi cấp trường, Quận, Hội thi liên hoan gia đình sức khỏe trẻ thơ ,thi tuyên truyền viên giỏi, cấp trường, Quận.

b/ Biện pháp:

- Các lớp tham dự đồ dùng ĐH cấp trường, Quận

- Các lớp tạo môi trường cho trẻ hoạt động trong và ngoài lớp phong phú, đa dang.

- Các lớp tổ chức theo hướng đổi mới

- Vận động phụ huynh cùng tham gia hội thi ATGT, tuyên truyền viên cấp trường . Quận.

- Tham gia hội thi liên hoan gia đình sức khỏe trẻ thơ các cấp.

IV/ CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM:

1/ Tiếp tục thực hiện chương trình GDMN mới:

- Tất cả các lớp tổ chức thực hiện chương trình GDMN mới và đã được tập huấn cho toàn bộ GV ở trường thực hiện theo hướng dẫn số 857/SGDĐT- GDMN ngày 8/6 năm 2011 của sở GD&ĐT Cần thơ. Đối với các nhóm lớp, các nhóm tư thục có hướng dẫn theo tài liệu “ Hướng dẫn chương trình GDMN mới ”.

- Tiếp tục tập huấn, sinh hoạt ở các tổ chuyên môn về bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, và chương trình các độ tuổi khác.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch mục năm, nội dung chính chủ đề và một số nội dung khác liên quan đến GDMN mới.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra HSSS giáo viên để kịp thời chỉnh sửa.

* Biện pháp:

- Tăng cường công tác dự giờ theo kế hoạch và kiểm tra thực hiện chương trình GDMN mới.

- Đăng ký tiết dạy tốt, thao giảng các chuyên đề trong năm học.

- Làm ĐDTT để phục vụ cho việc giảng dạy,  có hiệu quả cao

- Vận động phụ huynh cho trẻ 5 tuổi đến trường học bán trú

2/ Tiếp tục thực hiện ƯDCNTT trong công tác giảng dạy:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tiếp cận  CNTT trong giảng dạy.

- Thực hiện chương trình kidsmart để làm đồ dùng dạy học, cho trẻ làm  các bài tập cho chương trình.

* Biện pháp:

- Tạo điệu kiện cho giáo viên soạn bài bằng vi tính

- Tổ chức thao giảng chuyên đề trên giáo án điện tử cho tất cả giáo viên trong trường cùng tham gia học tập rút kinh nghiệm

- Kết nối Internet để giáo viên khai thác những thông tin trên mạng về GDMN  các bài giảng điện tử mẫu, cách làm đồ dùng đồ chơi để dạy học.

3/ Chuyên đề an toàn giao thông:

- Lồng ghép nội dung GDATGT vào các môn học, các hoạt động để dạy trẻ biết 1 số biển báo thông thường, luật ATGT đường bộ.

- Tuyên truyền phụ huynh, GV hưởng ứng tháng ATGT ( cả năm)đội mũ bảo hiểm, tuân theo luật giao thông…

- Thực hiện góc tuyên truyền ATGT qua 1 số hình ảnh, hành vi đúng sai cho phụ huynh và trẻ cùng xem

* Biện pháp:

- Giáo dục trẻ ở mọi lúc mọi nơi : Giờ đón trả trẻ, HĐ vui chơi, hoạt động trò chuyện …

- Cho trẻ thực hiện bài tập hành vi đúng sai về việc chấp hành luật giao thông

- Tổ chức hội thi “ ATGT” do trường, PGD tổ chức cho phụ huynh và trẻ cùng tham gia.

4/ Chuyên đề giáo dục vệ sinh môi trường:

- Giáo viên được tập huấn chuyên đề GDVSMT do PGD tổ chức

- Lồng ghép vào chương trình cây dựng MT xanh, sạch, đẹp, an toàn, GD trẻ giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh xung quanh trường lớp.

- Hình thành cho trẻ có thói quen vệ sinh văn minh trong trường học: nhặt rác, lá cây bỏ vào thùng rác

- Rửa tay  bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn

- Thực hiện góc tuyên truyền, trồng cây xanh ở góc thiên nhiên lớp, kết hợp phụ huynh dạy trẻ biết lợi ích của việc bảo vệ môi trường.

* Biện pháp:

- Dạy lồng ghép vào các hoạt động, các môn học hàng ngày cho trẻ thực hiện.

- GD trẻ qua các thao tác vệ sinh hàng ngày: rửa tay, rửa mặt, , lau mặt, biết nhận ra ký hiệu đồ dùng vệ sinh cá nhân, không dùng chung đồ dùng cá nhân chung với bạn.

- Có đủ nước sạch và xà phòng cho trẻ sử dụng hàng ngày.

5/ Chuên đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường MN:

- GV lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp lứa tuổi giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống hàng

- GD trẻ biết tiết kiệm năng lượng trong gia đình: Điện, nước, gax….Cách sử dụng có hiệu quả như thế nào.

* Biện pháp:

- GD trẻ mọi lúc mọi nơi, giờ đón trả trẻ, trong các hoạt động… Không cho trẻ đến gần những nơi nguy hiểm

- Cho trẻ thực hiện bài tập đúng sai về hành vi tiết kiệm năng lượng trong gia đình, ở lớp.

6/ Tiếp tục thực hiện chuyên đề:Toán – tạo hình, Văn học – chữ viết: Tạo môi trường chữ viết trong và ngoài lớp

- Bổ sung các góc thư viện có đủ sách để trẻ xem.

- Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo

- Cho trẻ tuổi làm quen với chường trình kidsmart, nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo ở trẻ.

- Tiếp nhận và có kế hoạch cho trẻ khuyến tật vào học trong trường mầm non.

V/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:

1/ Tiếp tục vận động chị em tham gia học bồi dưỡng chuyên môn vượt chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy học hiện nay.

- Tổ chức cho Gv làm ĐDĐC phục vụ cho hoạt động giảng dạy

- Tổ chức thao giảng các chuyên đề còn yếu

- Thuyện xuyên thăm lớp dự giờ giáo viên

- Kiểm tra sổ sách GV ký duyệt kế hoạch hàng tháng

- Kiểm tra nề nếp , môi trường trong và ngoài lớp.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho GV hướng dẫn Gv cập nhật công nghệ thông tin trong soạn giảng.

* Biện pháp:

- Tạo điều kiện cho GV tham gia học bồi dưỡng chuyên môn vượt chuẩn

- BGH có kế hoạch bồ dưỡng chuyên đề cho GV đầu năm, hàng tháng, quí.

- Lên kế hoạch dự dự GV theo từng khối,  dự báo trước,dự đột xuất không báo trước.

- Có kế hoạch làm đồ dùng  đồ chơi phục vụ cho hoạt động giảng dạy

- Có đánh giá rút kinh nghiệm sau tiết thao giảng chuyên đề.

VI/ THAM GIA CÁC PHONG TRÀO:

1/ Đối với giáo viên:

* Thi giáo viên giỏi:

- Thi GV giỏi cấp trường: 12/13

- Cấp Quận: 04

* Thi đồ dùng dạy học:

- Cấp trường: 7 bộ

- Cấp quận: 4 bộ

- CNTT: 5 bài

*Thao giảng chuyên đề:

- Tiết khám phá

- Làm quen với toán

- HĐ Góc

2/ Đối với trẻ:

Các hội thi:

- Vẽ tranh: 20 trẻ

- Tiếng hát tuổi thần tiên

- ATGT

- Thi tuyên truyền viên giỏi

VII/ CÔNG TÁC KIỂM TRA:

a/ Đối với giáo viên:

- Kiểm tra trang trí lớp, vệ sinh, nề nếp đầu năm.

- Kiểm tra HSSS, soạn giảng của GV, đồ dùng đồ chơi, tài sản lớp đầu năm

- Kiểm tra Gv theo kế hoạch

- Kiểm việc thực hiện chương trình GDMN mới

- Kiểm tra chuyên đề : 3 GV/ năm

- Kiểm tra toàn diện 02 GV / năm

b/ Đối với trẻ:

- Kiểm tra đánh giá theo học kỳ, cuối năm học

- Đối với trẻ 5 tuổi kiểm tra đánh giá theo bộ chuẩn và các lĩnh vực

- Đối với trẻ 3-4 tuổi và 4-5 tuổi kiểm tra đánh gia theo các lĩnh vực của chương trình khung ở từng độ tuổi.

VIII/ NGÀY HỘI NGÀY LỄ:

- Tổ chức cho trẻ các ngày hội ngày lễ như:

- Ngày hội đến trường của bé

- Tết trung thu

- Tết nguyên đán

- Lễ tống kết

- Vui tết 1/6

- Ngoài ra còn các ngày lễ hội khác: 20/10, 20/11, 8/3, 30/4, 1/5, 19/5…

- Trong các hoạt động giảng dạy GV lồng ghép các ngày lễ hội, các sự kiện để dạy trẻ theo từng chủ đề, nhằm giúp trẻ biết được các truyền thống văn hóa của dân tộc,các trò chơi dân gian trong lễ hội.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn của trường có triển khai trong năm học.

 

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 12 THÁNG

Năm học: 2012 - 2013

 

* Tháng 9/2012

- Hưởng ứng tháng ATGT ( cả năm)

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp

- Tổ chức ngày hội đến trường của bé

- Kiểm vệ sinh phòng lớp, các loại bảng biểu, nề nếp đầu năm

- Kiểm tra việc thực hiện các loại HSSS

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn hướng dẫn cách soạn giáo án(của BGD)

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm

- Kiểm tra nhóm trẻ gia đình

- Tổ chức trung thu cho trẻ

- Kết hợp y tế cân đo chấm biểu đồ

- Tổ chức họp chuyên môn đầu năm

- Dự giờ  giáo viên đầu năm

 

* Tháng 10:

- Kiểm duyệt HSSS giáo viên

- Lên lich dự giờ thăm lớp

- Kiểm tra đồ dùng đồ chơi của lớp, nề nếp, trang trí lớp

- Kết hợp y tế khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho học sinh

- Họp chuyên môn

- Bồi dưỡng học sinh vẽ tranh

- Tổ chức hội thi tiếng hát tuổi thần tiên cấp trường

- Bồi dưỡng học sinh thi tiếng hát tuổi thần tiên cấp quận

- Hướng dẫn GV cách soạn giảng theo pp mới

- Bồi dưỡng chuyên đề vệ sinh

 

* Tháng 11:

- Thi đồ dùng dạy học cấp trường

- Tổ chức hợp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Kiểm tra duyệt sổ sách GV.

- Thao giảng chuyên đề

- Thi vẽ tranh cấp trường

- Kiểm tra sư phạm 1 giáo viên

- Họp BCH cha mẹ học sinh.

- Kiểm tra vệ sinh nhóm lớp

- Kết hợp y tế cân đo HS

- Họp chuyên môn

- Dự giờ giáo viên

 

* Tháng 12:

- Chuẩn bị đón

- Kiểm tra duyệt sổ sách GV

- Thi sáng tạo đồ dùng cấp quận

- Dự giờ các khối lớp

- Chuẩn bị sơ kết học kỳ I

- Tổ chức cho học sinh tham quan nhân ngày 22/12

- Kiểm tra môi trường nhóm lớp

- Kết hợp y tế cân đo cho HS

- Kiểm tra đánh gia chất lượng trẻ ở các khối

- Họp chuyên môn

- Thi bé thông minh nhanh trí cấp trường

- Bồi dưỡng chuyên đề

 

* Tháng 01/2013:

- Kết hợp y tế quận khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho HS

- Duyệt sổ sách GV

- Kiểm tra đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí bổ sung các góc.

- Lên lịch dự giờ GV

- Tổ chức hội mừng xuân

- Họp chuyên môn

- Kiểm tra CSVC trước khi nghỉ tết

- Kiểm tra sư phạm 1 giáo viên theo kế hoạch

 

* Tháng 02:

- Ôn định lại nề nếp HS sau tết

- Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh phòng lớp

- Lên lịch dự giờ GV

- Duyệt HSSS GV

- Họp chuyên môn

- Kết hợp y tế câ đo HS

- Thi đồ dùng dạy học cấp quận và ƯDCNTT cấp quận

- Bồi dưỡng chuyện đề

* Tháng 03:

- Họp mặt ngày 8/3

- Kiểm tra trang trí vệ sinh phòng lớp

- Duyệt sổ sách GV

- Bồi dưỡng GV thi cấp Quận

- Thi  sáng tạo ĐDĐC và UDCNTT cấp TP

- Họp chuyên môn

- Kết hợp y tế cân đo HS

 

* Tháng 04:

- Kiểm đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi

- Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng đồ chơi các lớp

- Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5

- Thi ATGT cấp trường

- Kết hợp y tế cân đo HS

- Duyệt sổ sách Gv

 

* Tháng 05:

- Kiểm tra vệ sinh phòng lớp

- Kiể tra HSSS giáo viên

- Kiểm tra CSVC, đồ dùng đồ chơi các lớp cuối năm

- Xét thi đua cuối năm

 

 

Lê Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2012

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Да и опасность грозила немалая очень уж трудно было удержаться на скользкой коже морского великана, сочащейся маслянистой жидкостью, которую, как известно, выделяет кашалот.

Это было ужасно, ответил стрелок.

Затем почувствовал руку Норы, "Калькулирование себестоимости продукции по системе 'Стандарт-костинг'. Связь с традиционными методами учета затрат" помогающую ему подняться.

Надо уметь сдерживаться, Анохин, присоединился к нему "Учет материалов на предприятии ОАО 'Электротехмаш'" Зернов.

У меня такое ощущение, что дверь закроется слишком поздно, закричала она.

С другой стороны, пульт телерадиоуправления был прямо в нашем здании.

Легче "Невинная Настя" всего, решил он, наконец лечь на "Готовим вместе с детьми" спину, поймать штанину левой ступней и так попытаться стащить "Системы охранной сигнализации Технические средства обнаружения" ее.

Не знаю, какое оружие "АПК РФ" ты ищешь, но ты его "Вовка в тридевятом царстве" не получишь.

Палач захлестнул петлю удавки на шее Мака.

завопил я, "Поклониться тени" бросившись прямо к охранникам.

Но огни чуть переместились "Ваша спина Практ. советы по всем аспектам ухода за вашей спиной" и перед "Восточная мудрость для нового века" ним открылась новая перспектива, он понял, что "Юридическая этика Ответы на экз. вопросы" все это бесконечно далеко и невероятно "Структура научных революций" огромно.

Если они попробуют напасть на вас, откройте огонь.

Я ослабил сдавливающего ее "Конфликтология. Учебное пособие. 3-е издание, стереотипное" горло фракира.

Многие "Я на солнышке лежу" говорили, что значит это лишь "Сесилия Агнес - странная история" одно из двух или он умер, или блокирует "Горячая линия Проблемы применения ККТ" контакт.

Однако в "Вокруг трона Медичи" современном мире этим вещам придают огромное "Йога: Счастье жить настоящим" значение.

Давай обгоним его, предложила она через некоторое "Подвенечное платье цвета крови" время.

Ты абсолютно "банки саратова проценты по вкладам" прав, мой дорогой.

Но я полагал, что "По ту сторону кровати" вы сами их вызвали вероятно, "Эфина. Роман" для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности.

Однако здесь "minecraft плагин authme" не место для дискуссий.

Она "Сказки русского леса" становится длиннобородым стариком ростом в несколько миль.

ГЛАВА "А вот лягушка скачет. Истории с наклейками" ВОСЕМНАДЦАТАЯ Во время "реферат оформление гост" полета в Пхеньян Мастер Синанджу с учеником "скачать компас на телефоны" сидели по разные стороны салона.

Фигура "скачать за рулем" на платформе идет к первому "Как научиться зарабатывать больше. Увеличение вашего годового дохода на 20 процентов" вагону, и он "новинки музыка скачать альбом" узнает в нем умершего старика-певца, учившего его петь.

Свистел "чехов список произведений" ветер, мимо "н лесков левша краткое содержание" меня неслись сухие листья.

Забудь пока о нам, я займусь им позднее.

LAST_UPDATED2